TẬP ĐOÀN HÙNG DUY CHÍNH THỨC KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI TẬP ĐOÀN CENTRAL RETAIL

Sáng ngày 21/11/2022, tại Khách sạn SUNRISE (Tây Ninh), Tập đoàn Hùng Duy đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Central Retail – Tập đoàn bán lẻ đa mô hình, đa lĩnh vực hàng đầu tại Thái Lan, Việt Nam và Ý – Trung tâm Thương mại (Trung tâm Thương mại GO!, Đại siêu thị GO!, Tops Market, Big C, go!, Nguyễn Kim, LookKool, …)

Được vận hành với giá trị cốt lõi “Đạo đức – An toàn – Chất lượng – Sáng tạo”, Tập đoàn Hùng Duy là thương hiệu uy tín trong hoạt động kinh doanh, luôn chào đón những cơ hội hợp tác cùng phát triển với các đối tác để thành công.

Hợp tác chiến lược lần này đánh dấu sự phát triển mới trên chặng đường 28 năm của Tập đoàn Hùng Duy (21/11/1994 – 21/11/2022), mang lại cơ hội trải nghiệm đa dạng cho khách hàng tại thị trường Tây Ninh và góp phần vào sự phát triển kinh tế, an sinh tỉnh nhà.

BÀ LÊ MINH TRÚC – TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN HÙNG DUY & ÔNG OLIVIER LANGLET – TỔNG GIÁM TẬP ĐOÀN CENTRAL RETAIL CHÍNH THỨC KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

 

BÀ LÊ MINH TRÚC – TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN HÙNG DUY TẶNG QUÀ LƯU NIỆM CHO TẬP ĐOÀN CENTRAL RETAIL

 

ÔNG OLIVIER LANGLET – TỔNG GIÁM TẬP ĐOÀN CENTRAL RETAIL TẶNG QUÀ LƯU NIỆM CHO TẬP ĐOÀN HÙNG DUY
HAI TẬP ĐOÀN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM SAU BUỔI LỄ KÝ KẾT