ĐỂ THÀNH CÔNG PHẢI THÀNH NHÂN

Khởi nguồn đi đến thành công của mỗi cá nhân, thương hiệu được bắt đầu bởi nhiều phương thức khác nhau. Và tại một xã nhỏ của huyện Phú Khương xưa (tỉnh Tây Ninh), vào những năm thuộc thập niên 60, có gia đình nhỏ của Ông Hai Sài (tên thật là Trầm Kim Sài, tên thường dùng là Lê Văn Cai) đã xây dựng, duy trì và phát triển sự nghiệp kinh doanh bằng việc chuyển giao qua các thế hệ – một phương châm “nằm lòng” – “ĐỂ THÀNH CÔNG PHẢI THÀNH NHÂN”. Giao thoa giữa các yếu tố “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa”, sự phát triển bền vững của Hùng Duy hiện tại là tất yếu. Bên cạnh việc chuyên tâm tìm hiểu, cập nhật, ứng dụng kỹ thuật công nghệ; cũng như khả năng nhạy bén, đam mê kinh doanh thì các thế hệ kế thừa Hùng Duy đã luôn khắc ghi và tuân thủ “Chiến lược thành nhân” mà cha ông đã hết lòng truyền dạy.
Đối với Ông Lê Hữu Hùng (Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Hùng Duy – Con trai trưởng của Ông Hai Sài) – Đạo Đức luôn là tiêu chí tiên quyết trong ứng xử và kinh doanh. Vì “Tầm” phải gắn liền với “Tâm” thì cốt lõi của vạn sự mới vững bền và mới “Đắc Nhân Tâm”.
Qua hơn 54 năm thực tiễn và đúc kết, Ban Lãnh Đạo Hùng Duy đã đồng tâm cùng nhau lan tỏa 4 giá trị cốt lõi “Đạo đức – An toàn – Chất lượng – Sáng tạo” vì một thương hiệu Hùng Duy phát triển bền vững.